• facebook

Trwają spotkania członków Zarządu ZAKR z politykami różnych opcji

09 sie Trwają spotkania członków Zarządu ZAKR z politykami różnych opcji

Trwają spotkania członków Zarządu ZAKR z politykami różnych opcji.

Omawiane są następujące zagadnienia:

1. Projekt ustawy likwidującej opłatę reprograficzną autorstwa p. Sławomira Mentzena.

2. Ustawa o Statusie Artysty Zawodowego i jej skutki.

3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM).

4. Zjawisko „buyout’u”, czyli próby pozbawienia twórców i wykonawców tantiem autorskich.

5. GAFA (Google, Amazon, FB, Apple) – brak odpowiedzialności tych podmiotów za treści zamieszczane w ich serwisach internetowych.

6. AI – sztuczna inteligencja i skutki jej rozwoju dla naszej branży.