• facebook

Pożegnanie Ryszarda Ulickiego

09 sie Pożegnanie Ryszarda Ulickiego

Pożegnanie Ryszarda Ulickiego

6 sierpnia 2016 roku pożegnaliśmy Ryszarda Ulickiego – Prezesa Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR podczas uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, wspaniałego autora tekstów wielu popularnych piosenek, widowisk, książek, wszechstronnego twórcę zatroskanego o sprawy polskiej kultury. Na zawsze zapamiętamy wielkoduszność Ryszarda – cierpliwość w wysłuchiwaniu innych poglądów, ciepłą ironię wobec zacietrzewionych, dystans do siebie i świata, którego kawał się poznało i przeżyło. Więc nie dziwiły pożegnalne przemówienie przewodniczącego lewicy Leszka Millera i przywołanie przez kapłana sprawującego dyskretną liturgię przyjaźni Ryszarda ze śp. kardynałem Jeżem; występ Króla Romów ku czci Ryszarda – Honorowego Wójta Romów w Polsce i polski Hymn Narodowy odegrany przez wojskową orkiestrę Kompanii Honorowej WP; przejmujące solo na trąbce Lecha Szprota i dixielandowe wykonanie Kolorowych Jarmarków.

Ryszard Ulicki, który przeprowadził nasz związek przez kolejne cztery (od 2012 do 2016 roku) trudne lata, ministrom się nie kłaniał i nękał ich apelami i prośbami, dla pilnych spraw zawsze znajdował czas i siły, a współpracowników raczył barwnymi opowieściami  i dywagacjami. Kochał ludzi i potrafił dla nich pracować. Potrafił też zmobilizować ich do zorganizowania wielkiego jubileuszu 70-lecia ZAKR i dopilnować wydania jubileuszowej publikacji o historii Związku.

Ryszard Ulicki swoją postawą, pracą i autorytetem na zawsze dołączył do grona wybitnych prezesów naszego Związku – Tadeusza Sygietyńskiego, Juliana Tuwima, Władysława Szpilmana, Jerzego Abratowskiego, Marka Sarta, Mateusza Święcickiego, Janusza Sławińskiego, Jana Majdrowicza czy Jacka Korczakowskiego.

Cześć jego pamięci.

                                                Stanisław Klawe

Sekretarz Generalny Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

PogrzebUlickiego_wpis