• facebook

Nagrody ZAiKS-u

20 kw. Nagrody ZAiKS-u

Wyróżnienia przyznawane twórcom przez twórców, czyli nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS są wręczane od roku 1966. Uroczystość odbywa się w kwietniu – miesiącu, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

laur_www_1

Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach. Tegorocznymi laureatami zostali:

Joanna Pomorska i Jolanta Kozak (nagroda literacka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury z języka słoweńskiego i angielskiego na polski)

Darja Dominkuš i Antonia Lloyd-Jones (nagroda literacka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury polskiej na język słoweński i angielski)

Zbigniew Kozub (nagroda za propagowanie polskiej muzyki współczesnej)

Piotr Bakal i Zbigniew Krajewski (nagroda za popularyzację polskiej twórczości rozrywkowej)

Witold Krassowski (nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych)

Witold Giersz i Józef Wilkoń (nagroda za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży)

Tomasz Lerski (nagroda im. Karola Małcużyńskiego za twórczość w dziedzinie varsavianów)

Rafał Marszałek (nagroda im. Krzysztofa Teodora Toeplitza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie piśmiennictwa filmowego).

Godność Członków Honorowych  ZAiKS-u otrzymali w tym roku: Janusz Głowacki, prof. Michał Kleiber, Michał Lorenc, Wiesław Myśliwski, Edward Pałłasz, Tomasz Stańko, Jan „Ptaszyn” Wróblewski.

Przyznano również nagrody specjalne ZAiKS-u. Otrzymali je: Krzysztof Gierałtowski, Henryk Kuźniak, Zbigniew Namysłowski, Krzysztof Sadowski, Leon Tarasewicz.

Nie wszyscy wśród prawie 350 dotychczasowych laureatów wyróżnień są członkami ZAiKS-u. Są one otwarte dla wszystkich, bowiem Stowarzyszenie Autorów ZAiKS honoruje  wartość artystyczną pracy twórców.

Warto podkreślić, że ZAiKS chroni prawa 20 tysięcy polskich autorów i wydawców oraz  prawie 50 milionów utworów. Reprezentuje w Polsce prawa 3,5 mln twórców zagranicznych. Robi to już prawie 100 lat. Po to, aby autorzy mogli skupić się na tym, co najważniejsze – tworzeniu niezapomnianych dzieł.

 

Barbara Janiszewska