• facebook

Marek Hojda reprezentował ZAKR na ECSA

10 paź Marek Hojda reprezentował ZAKR na ECSA

Kompozytorzy i autorzy piosenek z całej Europy zgodnie ocenili dyrektywę o prawie autorskim UE jako niezbędny pierwszy krok w celu ustalenia uczciwych wynagrodzeń dla twórców w zakresie online.

Delegaci z 50 europejskich stowarzyszeń kompozytorów i autorów piosenek  w dniach 29 – 30 września 2016 roku w Ljubljanie uczestniczyli w Zgromadzeniu Generalnym ECSA zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kompozytorów Słoweńskich DSS. ZAKR reprezentowany był przez wiceprezesa Marka Hojdę. W obradach uczestniczył również przedstawiciel naszego bratniego związku ZKP Miłosz Bembinow.

Głównym tematem obrad były niedawne propozycje Komisji Europejskiej zawarte w opublikowanym w dniu 14 września 2016 r projekcie dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Delegaci wyrazili zadowolenie widząc, że praca ECSA w ostatnich latach przyniosła konkretne rezultaty w postaci kilku przepisów które pozwolą na stworzenie systemu sprawiedliwych wynagrodzeń dla twórców z internetu.

„Jestem bardzo zadowolony, że propozycje Komisji idą w kierunku rozwiązania problemów na rynku oraz identyfikacji mechanizmów pozwalających na ustanowienie bardziej stabilnego środowiska dla twórców. Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych musi zostać wyjaśniona w zakresie praw autorskich, aby mieć pewność, że kompozytorzy i autorzy piosenek są odpowiednio wynagradzani. Propozycje Komisji są pierwszym i bardzo dobrym krokiem w tym kierunku „komentuje Alfons Karabuda, prezes ECSA.

W ramach programu sponsorowanego przez EU „ECCO” (European Contemporary Composers’ Orchestra) delegaci mieli możliwość uczestniczenia w 2 koncertach, podczas których były wykonywane utwory również polskich twórców. Big Band RTV Slovenia wykonał m.in. jazzowy utwór “Dillemma of Mind” polskiego kompozytora Piotra Wróbla, absolwenta Wydzia¬u Jazzu w Katowicach, a na koncercie Orkiestry Symfonicznej RTV Slovenia zabrzmiał brawurowo wykonany utwór „Anger” Ignacego Zalewskiego.