• facebook

Konkurs na piosenkę premierową

16 paź Konkurs na piosenkę premierową

KONKURS NA PIOSENKĘ PREMIEROWĄ

  1. Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR ogłasza Konkurs na piosenkę premierową w ramach XXII Festiwalu Polskiej Piosenki MALWY 2019.
  2. Utwory można przesyłać w formacie mp3 lub w postaci nagrania na CD, albo w formie zapisu nutowego.
  3. Utwory w formacie mp3, wraz z tekstem (bez nazwisk twórców), przesyłamy na adres zakr@zakr.pl. Jeśli utwór zostanie nagrodzony, autorzy otrzymają informację drogą mailową.
  4. Utwory w zapisie nutowym, wraz z 3 kopiami tekstu, należy podpisać godłem i dołączyć zaopatrzoną w godło kopertę, zawierającą dane twórców piosenki. Ta sama procedura dotyczy zgłoszenia utworu na CD.  Utwory można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, ul. Daniłowiczowska 18/ 4A, 00-093 Warszawa. Utwory należy składać do dnia 08 listopada 2019r.
  5. Przynajmniej jeden ze współtwórców biorących udział w Konkursie powinien być członkiem ZAKR.
  6. Piosenki nagrodzone przez Jury zostaną zakupione i wykonane podczas koncertu w dniu 05 grudnia 2019r. odbywającego się w ramach XXII Festiwalu Polskiej Piosenki MALWY 2019

Za Radę Artystyczną

Stanisław Klawe

sekretarz generalny ZAKR