• facebook
 

ZAKR – bratankiem ZAIKS-u

Tadeusz W. Maklakiewicz

Prezes ZAIKS-u

 

Czy Związek Polskich Autorów i Kompozytorów- Z AKR – może być nazwany bratankiem ZAiKS-u? Sui generis… Chyba tak. Jesteśmy autorską rodziną. Wszyscy członkowie ZAKR-u są równocześnie członkami ZAiKS-u. Jak wynika z informacji opracowanej przez organizatorów Jubileuszu 50-lecia, byt embrionalny ZAKR-u (najpierw ZAiK-u) rozpoczął się w 1945 roku w Łodzi. Niestety, dokładna data urodzin ZAKR-owskiego maluszka nie została utrwalona w aktach stanu cywilnego; – uległa zapomnieniu w niezbyt jasnej pomroczności pierwszych powojennych lat. Nie wiem jak długo „Łódź” spełniała funkcję kolebki dziecięcia, nazwanego ZAiK-iem. Sądzić można, że pierwsze staranie łódzkich inicjatorów wpisania ZAiK-u do rejestru związkowego były identyfikowane z chęcią restytucji przedwojennego ZAiKS-u.

 

Co działo się później z łódzkim ZAiK-iem? Starsi działacze pamiętają podjęcie przez ZAiKS-owych autorów rozrywkowych starań o to, by powołać do życia osobne Stowarzyszenie o przywilejach związku twórczego.

 

Inicjatorami utworzenia (reaktywowania?) tego stowarzyszenia w połowie lat pięćdziesiątych byli członkowie ZAiKS-u. M.in. kompozytorzy Jan Ernst, Stanisław Gajdeczka, Tadeusz Kwieciński, Władysław Szpilman, Czesław Żak (ówczesny przewodniczący Zarządu Sekcji B), autorzy: Helena Kołaczkowska, Mirosław Łebkowski, Michał Ochorowicz, Artur Tur i wielu innych. Zarząd Stowa­rzyszenia Autorów ZAiKS – z całą życzliwością wspierał inicjatywy organizacyjne reprezentantów polskiej twórczości rozrywkowej. Najważniejszym, szczególnie konkretnym przejawem tej życzli­wości, było użyczenie organizującemu się ZAKRowi pomieszczenia w „Domu pod Królami”.

 

W okresie minionych 40 lat kolejne Zarządy ZAiKS-u, a zwłaszcza Zarządy Sekcji „B” (Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej) Sekcji „D” (Małych Form Literackich) dawały liczne dowody solidarnego wspierania działań ZAKR-u. Nic dziwnego, skoro łączy ich najdosłowniej rozumiana wspólnota celów. Również Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS-u nie skąpił liczącej się pomocy dla realizacji inicjatyw wydawniczych i szkoleniowych ZAKR-u, służących m.in. promocji polskiej twórczości rozrywkowej w kraju i za granicą.

 

Mając na uwadze więzi autorskiego powinowactwa, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wita z prawdziwą radością Jubileusz ZAKR-u, życząc Jubilatowi, Jego Zarządowi wielu dalszych osiągnięć społeczno-kulturalnych, a wszystkim Członkom ZAKR-u – Autorom i Kompozytorom – licznych sukcesów twórczych oraz pełnej pomyślności! Ad multos annos!