• facebook

Na rzecz naszej branży

Jednym z przejawów działalności ZAKR-u są spotkania członków Zarządu ZAKR z politykami różnych opcji. Omawiane są nastepujące zagadnienia:

 

  • Projekt ustawy likwidującej opłatę reprograficzną autorstwa p. Sławomira Mentzena i problematyka „czystych nośników”.
  • Ustawa o Statusie Artysty Zawodowego i jej skutki.
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM).
  • Zjawisko „buyout’u”, czyli próby pozbawienia twórców i wykonawców tantiem autorskich.
  • GAFA (Google, Amazon, FB, Apple) – brak odpowiedzialności tych podmiotów za treści zamieszczane w ich serwisach internetowych.
  • AI – sztuczna inteligencja i skutki jej rozwoju dla naszej branży.

 

Po zmianie sytuacji politycznej w naszym kraju wystąpiliśmy do decydentów w naszych sprawach z prośbą o spotkania. Będziemy na bieżąco informować o postępach w rozmowach na interesujące nas tematy.