• facebook

„Czyste nośniki” i DYREKTYWA O PRAWACH AUTORSKICH NA JEDNILITYM RYNKU CYFROWYM

11 sie „Czyste nośniki” i DYREKTYWA O PRAWACH AUTORSKICH NA JEDNILITYM RYNKU CYFROWYM

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, zobligowany uchwałą podjętą na Walnym Zjeździe 16 lipca 2020, wystosował do Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi pisma sugerujące zmianę trybu postępowania w sprawie tzw. „czystych nośników”. Ze względu na nieskuteczność dotychczasowych działań w tej sprawie, ZAKR domaga się wkroczenia reprezentujących nas organizacji na drogę prawną.

 

Stowarzyszenie Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR w pełni wspiera unijną dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, której celem jest lepsza ochrona własności intelektualnej w Internecie. Jednocześnie protestujemy przeciw tendencyjnym, świadczącym o nieznajomości tematu, wystąpieniom polityków, którzy swoimi wypowiedziami wprowadzają w błąd opinię publiczną.