• facebook
 

Jak zostać członkiem?

Dołącz do nas

Członkowie, którzy mają opłacone bieżące składki, mają bierne i czynne prawo wyborcze, mogą brać udział w wyborze władz stowarzyszenia, a tym samym posiadają realny wpływ na decyzje i działalność ZAKR-u.

 

Członkowie ZAKR-u mają status profesjonalnego twórcy i mogą korzystać z wszystkich prawnie zagwarantowanych przywilejów płynących z tego tytułu.

slide-1
Jak zostać członkiem ZAKR-u?

Przed wstąpieniem do Związku należy zapoznać się z Statutem Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR oraz pobrać deklarację (do pobrania tutaj).

Możesz wstąpić do jednej z dwóch sekcji ZAKR-u:

  • literackiej (jeżeli jesteś autorem małych form literackich: tekstów piosenek, skeczy, utworów satyrycznych itp.) – w tym przypadku należy złożyć 10 tekstów wyłącznie swojego autorstwa podpisanych imieniem i nazwiskiem
  • kompozytorskiej (jeśli jesteś autorem muzyki) – w tym przypadku należy złożyć 10 fortepianówek z podpisanym tekstem lub 10 partytur

 

Uzupełniona deklaracja musi zawierać podpisy dwóch obecnych członków Związku, którzy deklarują, że przebieg Twojej twórczości uprawnia do ubiegania się o członkostwo w ZAKR.

 

Wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz wraz z załącznikami należy wysłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres zakr@zakr.pl lub przesłać pocztą na nasz adres (ul. Daniłowiczowska 18 lok. 5A, kod pocztowy 00-093 Warszawa) albo dostarczyć osobiście do sekretariatu ZAKR-u.

 

Przypominamy o konieczności uiszczenia jednorazowej wpłaty (wpisowej) w wysokości 20 zł oraz składki rocznej w wysokości 10 zł/miesięcznie. Wpłat można dokonywać na konto 58 1240 6175 1111 0000 4576 3067 lub osobiście w sekretariacie Związku.

 

Po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnych (kompozytorskiej lub literackiej) Zarząd Główny Związku zdecyduje o przyjęciu Cię w poczet członków. O decyzji zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku podania stosownego adresu w deklaracji) lub listem poleconym.