• facebook

Apel- 1% podatku dla ZAKR

20 kw. Apel- 1% podatku dla ZAKR

Od paru już lat jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, co oznacza, że istnieje możliwość zasilania związku 1-procentowym odpisem należnego podatku, z przeznaczeniem na działalność statutową: wspieranie twórców i polskiej twórczości, działanie na rzecz środowisk artystycznych, również na forum europejskim. Niestety, kwoty z tytułu tego odpisu w poprzednich latach były niewielkie. A przecież ZAKR żyje wyłącznie ze składek i darowizn.

Liczymy zatem , że zechcecie Państwo, Koleżanki i Koledzy, przeznaczyć swój 1% na ten cel. Wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach formularza PIT pełną nazwę „Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR”, nasz nr KRS 0000099572 oraz kwotę stanowiącą w zaokrągleniu do dziesiątek groszy 1% wyliczonego w tymże formularzu podatku.

Mając na względzie dobro ZAKR-u, nakłońcie do podobnego gestu przyjaciół i sympatyków niebędących członkami naszego związku.

Przeka