• facebook

Oświadczenie Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

24 paź Oświadczenie Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

Oświadczenie Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

Kilkanaście lat temu Minister Kultury wydał rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów (tzw. „czystych nośników”), oraz opłat od tychże urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży. W ten sposób ustalono wówczas opłaty od urządzeń i nośników, które były znane i wykorzystywane w 2003 roku. Obecnie wykaz nośników i urządzeń jest nieaktualny i anachroniczny w stosunku do realiów, w których kopiowanie na użytek osobisty dokonywane jest przy użyciu nośników cyfrowych. Od kilkunastu lat Minister Kultury nie wydał rozporządzenia uaktualniającego kategorie urządzeń i nośników służących do zwielokrotniania utworów. Przez kilkanaście lat kolejni Ministrowie Kultury nie wprowadzili stosownego rozporządzenia w tej sprawie. Wskutek braku tego rozporządzenia nasze środowisko otrzymuje drobny ułamek należnej nam rekompensaty, natomiast Minister w ten sposób wspomaga należnymi nam pieniędzmi „biedny” zagraniczny przemysł elektroniczny. Nasze środowisko z zazdrością obserwuje inne państwa europejskie, w których stosowne regulacje powodują przyznawanie uprawnionym rekompensat w realnej wysokości.

Ta trwająca od kilkunastu lat sytuacja musi ulec zmianie!

Ostatnio przedstawia się nam także pomysł powstania projektu ustawy o statusie artysty zawodowego, który miałby być sfinansowany z części należnych nam od wielu lat pieniędzy. Nie przeprowadzono wystarczająco wiarygodnych, rzetelnych i wyczerpujących konsultacji ze środowiskami artystycznymi i twórczymi. Projekt ustawy przygotowały wyznaczone  przez Ministra osoby nie mające pojęcia o realiach naszej pracy i naszej sytuacji, co skutkuje błędnymi założeniami zawartymi w ustawie. Poza tym zapowiadane wyłączenie przez Ministra z listy „czystych nośników” smartfonów, czyli urządzeń za pośrednictwem których obecnie w 90% wykorzystywana jest nasza praca, stanowi kolejny sposób okradania naszej grupy społecznej. Nie konsultowano tych zagadnień z naszym środowiskiem, chociaż to ono, przynajmniej teoretycznie, powinno być podmiotem tejże ustawy.

W tej sytuacji Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR  żąda w trybie natychmiastowym wprowadzenia rozporządzenia określającego kategorie urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży. Zarząd ZAKR