• facebook

Spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

18 maja Spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Miło mi poinformować, że przyjął moje zaproszenie Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu  poseł Piotr Babinetz. Spotkanie odbyło się dzisiaj, w siedzibie ZAKR, z 3 osobowym zespołem roboczym, który uzupełniali wiceprezesi: Krzysztof Dzikowski i Mietek Jurecki. Spotkanie przebiegło w atmosferze  merytorycznej  i  pełnej zrozumienia  na problemy  artystów. Omówiliśmy  oczekiwania i niepokoje  środowiska związane  z  procedowaną ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, która będzie regulować warunki bytowe twórców.  Dziękuję bardzo posłowi Fryderykowi Kapinosowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

 

Jerzy Mamcarz