• facebook

Nowe władze ZAKR

17 lip Nowe władze ZAKR

Dnia 16.07.2020 na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym członków ZAKR

zostały wybrane nowe władze.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Prezesem został Jerzy Mamcarz

Zarząd Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR ukonstytuował się w następujący sposób:

Krzysztof Dzikowski- Wiceprezes

Mieczysław Jurecki- Wiceprezes

Robert Obcowski- skarbnik

Aleksander  Nowacki- sekretarz

Bogdan Gajkowski- członek

Adam Hetman- członek

Tomasz Kordeusz- członek

Marek Majewski- członek

Leon Sęk- członek

Sławomir Wierzcholski- członek

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

Leszek Szopa- przewodniczący

Piotr Bakal- wiceprzewodniczący

Anna Cholińska- członek

Eugeniusz Orłow- członek

Jerzy Suchocki- członek