• facebook

17 maja 2016 r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZAKR

17 maja 17 maja 2016 r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZAKR

17 maja 2016 r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZAKR. Do władz związku zostali wybrani:
 
Zarząd Główny ZAKR:

 • Krzysztof Dzikowski – prezes
 • Marek Hojda  – wiceprezes
 • Sławomir Wierzcholski – wiceprezes
 • Stanisław Klawe – sekretarz generalny
 • Robert Obcowski- skarbnik
 • Marek Gaszyński – członek
 • Andrzej Januszko – członek
 • Mieczysław Jurecki – członek
 • Marek Majewski – członek
 • Leon Sęk – członek
 • Jerzy Suchocki- członek

 
Komisja Rewizyjna:

 • Leszek Szopa – przewodniczący
 • Piotr Bakal- zastępca przewodniczącego
 • Anna Cholińska- członek

 
Sąd Koleżeński:

 • Tomasz Kucharski- przewodniczący
 • Mariusz Bereziak- Wiceprzewodniczący
 • Lech Szprot- Wiceprzewodniczący
 • Lucjan Radzikowski- sekretarz

 
Komisja Kwalifikacyjna Sekcji Kompozytorskiej:

 • Lucjan Kaszycki- Przewodniczący
 • Adam Hetman- Wiceprzewodniczący
 • Bogdan Gajkowski- sekretarz
 • członkowie: Paweł Skorupka
 • Andrzej Seroczyński
 • Robert Kalicki